Tante Tuit

Het gevoel van thuis...

Pedagogisch Beleid


Pedagogische missie

Tante Tuit wil een onmisbare schakel vormen in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. We willen daarvoor oprecht betrokken zijn bij alles wat de kinderen omringt en het de kans geven om op basis van eigen initiatief en sociale veiligheid de wereld te verkennen en zich eigen te maken.

Visie

Tante Tuit werkt met vier opvoedkundige en onderwijskundige principes. Principes die, bij elkaar, een rijke speel-leeromgeving vormen voor de kinderen die het kind omhult, stimuleert en veiligheid biedt.

1.      De invloed van de pedagogische beroepskracht; zoals de taal en interacties met de kinderen.

2.      De invloed van de huiselijke leeromgeving; zoals de mogelijkheid van imitatiegedrag en het              aanleveren van regels voor sociaal gedrag.

3.      De invloed van de rustige leeromgeving; zoals slapen, ontspannen maar ook gezonde                      voeding, muziek- en kunstervaringen.

4.      De invloed van de ontdekkende leeromgeving; zoals de ontdekking van de materiële wereld,            spelletjes doen of het ontdekkend lezen en rekenen.


Positionering

In tegenstelling tot de klassieke kinderopvang zijn de ruimtes bij Tante Tuit niet ingericht als groepslokalen, maar is aan elke ruimte een specifieke functie toebedeeld: een functionele indeling, volgens de verschillende types leeromgevingen. Elk kind kan van elke ruimte (ook in de buitenruimtes!) gebruik maken en daar de passende ‘invloeden’ ontmoeten. In elke ruimte is er een pedagogische beroepskracht in zicht- of gehoorafstand voor de kinderen.

Beleidsdocumenten:

Pedagogisch Beleids- werkplan
Pedagogisch Beleids- werkplan Tante Tuit_1.pdf (533.86KB)
Pedagogisch Beleids- werkplan
Pedagogisch Beleids- werkplan Tante Tuit_1.pdf (533.86KB)
Beleid Veiligheid en Gezondheid
Beleid Veiligheid en Gezondheid Tante Tuit.pdf (987.83KB)
Beleid Veiligheid en Gezondheid
Beleid Veiligheid en Gezondheid Tante Tuit.pdf (987.83KB)
Klachtenregeling
Verslag klachtenregeling 2021.pdf (253.9KB)
Klachtenregeling
Verslag klachtenregeling 2021.pdf (253.9KB)


Inspectierapporten: 

Inspectierapport 2021
Definitief rapport 2021 KDV Tante Tuit_1.pdf (197.08KB)
Inspectierapport 2021
Definitief rapport 2021 KDV Tante Tuit_1.pdf (197.08KB)
Inspectierapport 2020
Definitief rapport KDV Tante Tuit 2020.pdf (263.4KB)
Inspectierapport 2020
Definitief rapport KDV Tante Tuit 2020.pdf (263.4KB)
Inspectierapport 2019
Definitief rapport KDV Tante Tuit 10-07-2019.pdf (248.17KB)
Inspectierapport 2019
Definitief rapport KDV Tante Tuit 10-07-2019.pdf (248.17KB)