Openingstijden


Maandag t/m vrijdag


7.15-18.15 uur

Tante Tuit
Kruiskamplaan 1a
7152 GA Eibergen


T. 0545-725815
06-42608620


E. info@tantetuit.nl


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Pedagogisch Beleid

Pedagogische missie


Tante Tuit wil een onmisbare schakel vormen in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. We willen daarvoor oprecht betrokken zijn bij alles wat de kinderen omringt en het de kans geven om op basis van eigen initiatief en sociale veiligheid de wereld te verkennen en zich eigen te maken.

Visie


Tante Tuit werkt met vier opvoedkundige en onderwijskundige principes. Principes die, bij elkaar, een rijke speel-leeromgeving vormen voor de kinderen die het kind omhult, stimuleert en veiligheid biedt.


1. De invloed van de pedagogische beroepskracht; zoals de taal en interacties met de kinderen.


2. De invloed van de huiselijke leeromgeving; zoals de mogelijkheid van imitatiegedrag en het aanleveren van regels voor sociaal gedrag.


3. De invloed van de rustige leeromgeving; zoals slapen, ontspannen maar ook gezonde voeding, muziek- en kunstervaringen.


4. De invloed van de ontdekkende leeromgeving; zoals de ontdekking van de materiële wereld, spelletjes doen of het ontdekkend lezen en rekenen.

Positionering


In tegenstelling tot de klassieke kinderopvang zijn de ruimtes bij Tante Tuit niet ingericht als groepslokalen, maar is aan elke ruimte een specifieke functie toebedeeld: een functionele indeling, volgens de verschillende types leeromgevingen. Elk kind kan van elke ruimte (ook in de buitenruimtes!) gebruik maken en daar de passende ‘invloeden’ ontmoeten. In elke ruimte is er een pedagogisch professional in zicht- of gehoorafstand voor de kinderen.Beleidsdocumenten:

Inspectierapporten:

Inspectierapport 2023
Definitief rapport KDV Tante Tuit 2023.pdf (226.34KB)

Inspectierapport 2022
Definitief rapport KDV Tante Tuit 2022.pdf (217.31KB)

Inspectierapport 2021
Definitief rapport 2021 KDV Tante Tuit_1.pdf (197.08KB)

Inspectierapport 2020
Definitief rapport KDV Tante Tuit 2020.pdf (263.4KB)

Inspectierapport 2019
Definitief rapport KDV Tante Tuit 10-07-2019.pdf (248.17KB)

Klachtenregeling:

Klachtenregeling en Klachtenverslag Weijdeland Kinderopvang 2022
Verslag klachtenregeling Weijdeland Kinderopvang 2022_1.pdf (247.63KB)

Heeft u een klachten, verbeterpunten of tips?
Zoals u van ons mag verwachten doen wij onze uiterste best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat u soms eens wat minder tevreden bent. Dan zullen wij er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij willen lering trekken uit, veelal onbedoeld, gemaakte fouten en hebben graag tevreden klanten. Maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte gebracht worden.


Daarom lees je hierboven de klachtenregeling van Weijdeland Kinderopvang. Bent u ergens niet tevreden over, bespreek dit dan eerst met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een oplossing, neem dan contact op met de assistent leidinggevende van de locatie. Klachten en bezwaren worden door Weijdeland Kinderopvang altijd positief benaderd: een klacht wordt beschouwd als een gratis advies. Als we er samen niet uitkomen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Daarom zijn we aangesloten bij de geschillencommissie. Over de procedure die daarbij hoort leest u meer in onze algemene voorwaarden (art 20).


Het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnengekomen bij de geschilldocument. De laatste brief van de geschillencommissie kunt u hier lezen.


Vertrouwenspersoon


De vertrouwenspersoon is er voor ouders én medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten en pesten. De vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een ouder of een medewerker in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op, maar biedt handvatten voor een mogelijke oplossing.


Weijdeland Kinderopvang beschikt over een vertrouwenspersoon. Wilt u meer weten dan vindt u dit in dit document.