Openingstijden


Maandag t/m vrijdag


7.15-18.15 uur

Tante Tuit
Kruiskamplaan 1a
7152 GA Eibergen


T. 0545-725815
06-42608620


E. info@tantetuit.nl


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Nieuwsbrieven

Volg ons op Instagram en Facebook: Tante Tuit!

Bekijk hier onze maandelijkse nieuwsbrieven:

Rondleiding?

Overtuig uzelf door per mail of een belletje een rondleiding aan te vragen. Wij laten u dan graag ons Koetshuisje zien en vertellen u wat meer over onze visie op kinderopvang.
Vacatures

 • Financieel-Administratief medewerker


Voor meer informatie over de vacature stuur een mail aan: kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl

Zondag 22 november 2020: Tevredenheidsonderzoek 2020


Door middel van een tevredenheidsonderzoek hebben wij in november de ouders van tante tuit gevraagd naar hun mening over de geleverde kwaliteit van de dienstverlening. Meer dan 75 procent van de ouders hebben hier ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt en ons gemiddeld een rapportcijfer gegeven van een 8,6.


Hier zijn we natuurlijk heel blij mee, maar geeft ons eerder de motivatie om op dezelfde manier voort te gaan in plaats van tevreden achterover te hangen. Met name onze pedagogisch medewerksters en het pedagogisch beleid scoorden hoog (respectievelijk 8,8 en 8,5).


Wij danken alle deelnemers aan dit onderzoek voor hun moeite en zullen over ongeveer twee jaar weer een dergelijk onderzoek doen om te kijken of we in staat zijn geweest deze hoge tevredenheid bij ouders vast te houden.


Hieronder het overzicht van de rapportcijfers:

Maandag 12 oktober 2020: Nieuwste beslisboom

Vrijdag 25 september 2020: Oranje rood gebied

Maandag 17 augustus 2020: Wijziging Corona protocol


 • Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de 5 buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen.


Laatste versie Corona protocol lees je hieronder:


Protocol%20Belhamels%20Kinderopvang%20corona%20maatregelen%20per%2017-8.pdf

Donderdag 13 augustus: Vacature pedagogisch medewerker


Wij zoeken een pedagogisch medewerker minimaal niveau 4 die ons team komt versterken. Voor meer informatie over de vacature neem contact op via info@tantetuit.nl.

Donderdag 30 juli 2020: Laatste versie Corona protocol


 • Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve als:
  * zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben.
  * een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
  * een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.
  Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.
 • Kinderen vanaf groep 3 met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of plotseling verlies van reuk of smaak blijven thuis
  Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens vanaf 7 jaar, ook voor de BSO.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.


Laatste versie protocol Corona maatregelen lees je hieronder:
Protocol%20Belhamels%20Kinderopvang%20corona%20maatregelen%20juli%202020.pdf

Maandag 8 juni 2020: Handige website Vergoeding eigen bijdrage online


De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, heeft een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie.


Op deze website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.


Compensatieregeling eigen bijdrage ouders


Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.


Vergoeding op rekening


Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s.


Gegevens Belastingdienst/Toeslagen


Ook kunnen ouders hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend. Daarnaast wordt op een later moment een 088-nummer beschikbaar gesteld, dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

Maandag 18 mei 2020: Certificaat babyspecialist


Hoera!


Maud heeft succesvol het certificaat ‘Werken met Baby’s’ behaald!


#babyspecialist

Vrijdag 15 mei 2020: Chronische verkoudheid, astma of hooikoorts informatie


Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar de kinderopvang. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met astma of hooikoorts. Het kind mag naar de opvang als het herkenbare klachten heeft, die passen bij de aandoening. Krijgt een kind nieuwe klachten, dan moet het thuisblijven.


Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.


Ook bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.


Laatste versie protocol corona maatregelen lees je hieronder:

Lees hier onze laatste versie van het protocol corona maatregelen
Protocol Belhamels Kinderopvang corona maatregelen_1.pdf (324.22KB)

Vrijdag 8 mei 2020: Lees hier ons protocol corona maatregelen per 11 mei!

Protocol corona maatregelen
Protocol Belhamels Kinderopvang corona maatregelen.pdf (324.22KB)

We zien er ontzettend naar uit om alle kinderen weer te zien!

Woensdag 22 april 2020: Op maandag 11 mei gaan we weer open!


Op maandag 11 mei mogen we weer de deur van tante tuit openen voor de kinderen van al onze klanten. De komende weken zullen wij doorgaan met noodopvang voor ouders uit cruciale beroepsgroepen, maar daarna zijn gelukkig alle kinderen weer welkom!

Maandag 30 maart 2020: FAQ van ouders m.b.t. compensatie kosten kinderopvang
Lees hieronder onze brief m.b.t. veelgestelde vragen over compensatie kosten kinderopvang.

Veelgestelde vragen m.b.t. compensatie kosten kinderopvang
FAQ van ouders over compensatie kosten kinderopvang 30 maart 2020.pdf (183.12KB)

Vrijdag 20 maart 2020: Goed nieuws!


Twee minuten voor zes kwam er goed nieuws voor u en ons bij ons binnen! Ouders krijgen de kosten van de kinderopvang terug voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen!


Alle ouders krijgen de eigen bijdrage die ze betalen voor de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, heeft het kabinet besloten. Ouders moeten wel eerst de rekening betalen en krijgen dan later het bedrag van de kinderopvangorganisatie terug gestort. De terggave geldt voorlopig tot en met 6 april 2020. Omdat de maatregelen tegen de Corona uitbraak ook tot dan gelden. Als de situatie aanhoudt dan kan de teruggavemaatregel verlengd worden.

Zondag 15 maart: Informatie over het corona virus!


Beste ouders,


U heeft waarschijnlijk ook net als ons gehoord dat alle kinderdagverblijven vanaf morgen gesloten zijn! Voor ouders met vitale beroepen zijn wij morgen vanaf 7.00 uur de gehele dag geopend (en de dagen daarna tot 6 april !). Informeer dus of het beroep dat u uitoefent op de lijst staat van vitale beroepen. Op de website Rijksoverheid.nl kunt u het overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak vinden! https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


Heeft u morgen normaliter geen opvang, maar wel een beroep op de lijst met vitale beroepen en wilt u morgen opvang, laat dit via Bitcare of mailbericht aan Kim Kroekenstoel (kim@belhameltje.com) dan even weten zodat we de planning hierop kunnen aanpassen! Deze noodopvang geldt voor kinderen van 0-4 jaar.

Woensdag 11 maart: GGD inspectierapport 2020 staat online!


Het GGD inspectierapport 2020 is te lezen onder het kopje 'beleid'. Een positief en goed rapport, Tante Tuit voldoet aan alle voorwaarden!

Woensdag 11 maart: Vooraankondiging lezing voor ouder(s)/verzorger(s)


Lezing 'toekomst optimisme geïnspireerd door de wijsheid van kinderen'
Maandagavond 25 mei 2020 door Coby Goederond!


Als wij met de verwonderde blik van kinderen naar de wereld zouden kijken, zou die er heel anders uitzien. Dit klinkt erg logisch maar kunnen we hier ook iets mee? In mijn leven als oma en pedagoog in de kinderopvang ben ik gefascineerd geraakt door de bijzondere kwaliteiten van kinderen als ze de wereld ontdekken. Als je je ervoor openstelt, zie je puurheid, onbevangenheid, (eigen)wijsheid, optimisme en vooral verwondering. Kwaliteiten die juist nu in deze tijd zo goed van pas kunnen komen en die bij ons volwassenen vaak logischerwijs wat op de achtergrond zijn geraakt. Begrijpelijk, maar ook jammer, want hun frisse blik zou ons kunnen helpen om vanuit een ander perspectief te kijken. Kinderen leggen doordat ze vol verwondering en optimisme kijken vaak in alle eenvoud en onbevangenheid de essentie bloot.


Ik geloof dat ik iets van de kinderlijke wijsheid en verwondering kan leren door anders naar de wereld te kijken. De manier waarop je de wereld ervaart maakt uit wat je ziet en hoe je dat vertaalt in de manier waarop je met de wereld omgaat.Vanuit deze gedachte heb ik een door eenvoud uitblinkende benadering over duurzaamheid ontwikkeld. Want wat is er logischer dan liefdevol te zorgen voor alles van waarde, dat is duurzaamheid in zijn puurste vorm.


Elke dag maken we talloze keuzes. Laten we in die kleine alledaagse keuzes op zoek gaan naar wat we WEL kunnen doen.


Gewoon in de keus van het speelgoed, je eten, je kleding en andere kleine eenvoudige dingen. Hoe klein dat ook mag lijken, het is mijn druppel op de gloeiende plaat, in het vertrouwen dat veel druppels samen een oceaan van verschil kunnen maken. Elke druppel is er één! In deze workshop sta ik stil bij de mooie kwaliteiten van jonge kinderen en de manier, waarop die ons kunnen inspireren. Daarnaast ga ik graag met u in gesprek over de concrete mogelijkheden die deze inspiratie kan hebben.


Coby Goederond!


Wat:             Lezing ‘toekomst optimisme geïnspireerd door de wijsheid van kinderen’
Wanneer:      Maandagavond 25 mei 2020
Tijd:             19.15 uur inloop, 19.30 start lezing!
Locatie:         ’t Belhameltje, severtweg 6a in Beltrum


Neem gerust een vriend/of vriendin mee!
Geef je op vóór 22 mei 2020 door een mailtje te sturen naar tantetuit@gmail.com en geef daarbij aan met hoeveel personen je komt!

Maandag 2 maart: Brief ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. het corona virus


Wij nemen de komende weken extra maatregelen. Voor de komende weken zijn dit de volgende maatregelen:


 1. Bij binnenkomst zal worden gevraagd om jullie handen te desinfecteren met de desinfecterende handgel;
 2. Ook zullen wij strikt handelen bij ziektes van kinderen. Zie hiervoor ons ‘Beleid Veiligheid en Gezondheid’, deze is te lezen op onze website onder het kopje 'beleid'


Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

brief ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. corona virus
brief ouder(s) - verzorger(s) m.b.t. coronavirus.pdf (370.01KB)

Hygiëne maatregelen rondom corona virus
Poster (hygiene)maatregelen rondom Coronavirus.pdf (911.54KB)

Vrijdag 20 februari: Vaccinatie verplicht stellen voor alle kinderopvang


Vaccinatie moet verplicht worden op alle kinderdagverblijven. Dat vinden de VVD en de SP in de Tweede Kamer. Zij komen met een eigen wetsvoorstel dat aanzienlijk verder gaat dan een eerder plan van D66. Het kabinet en de werkgevers bepleiten een heel andere aanpak.


Dit is gericht op betere voorlichting aan ouders die hun kinderen niet willen vaccineren.


Een eerder voorstel van D66, waarin kinderdagverblijven kinderen moesten kunnen weigeren die niet zijn gevaccineerd, stellen is inmiddels van de baan. De SP noemde dit plan een haastklus. ‘Als de vaccinatiegraad te laag wordt, moet je dat niet aan de markt van kinderopvang overlaten maar moet de overheid de norm stellen’, aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink in dagblad Trouw.

Vrijdag 20 februari: Medewerkers kinderopvang krijgen 5,5% meer loon


FNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland.


Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5%.


Voor medewerkers in de onderste schalen loopt dit zelfs op tot zo'n 6%. Ook voor stagiairs zijn er afspraken gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever om te bepalen. De nieuwe CAO treedt per 1 januari 2020 in werking.


Tante Tuit had in de nieuwe tarieven van 2020 rekening gehouden met deze loonsverhoging.

Donderdag 13 februari: Pedagogisch Coach


De kwaliteit van de pedagogisch medewerksters is belangrijk. De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Tante Tuit is Kim Kroekenstoel (vestigingsmanager). Kim Kroekenstoel is in het bezit van het Hbo-diploma: Pedagogisch Management Kinderopvang. Elk jaar in de eerste week van januari stelt de vestigingsmanager vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De vestigingsmanager bepaalt wanneer de coaching uren ingezet worden, hiervoor hebben wij wel een basis jaarplanning. Alle pedagogisch medewerksters (vast contracten en flexibele contracten) krijgen coaching per jaar. De rekensom voor de coaching per organisatie is: 10 uur x aantal fte’s. Er is geen minimum gesteld aan het aantal coachingsuren per beroepskracht. Ook is de wijze van verdeling van de coachingsuren over de beroepskrachten niet voorgeschreven. Er is alleen een minimum gesteld aan het totaal aantal coachingsuren per kinderopvangonderneming. Jaarlijks wordt er een berekening gemaakt voor het komende jaar via de rekentool op: https://www.1ratio.nl/rpb. De rekensom voor het pedagogisch beleid is: 50 uur per jaar per locatie. Tante Tuit kent één locatie. Op Tante Tuit ziet de jaarplanning voor de coaching per medewerker er als volgt uit:


Januari: Individueel jaargesprek: In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe taken / leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren. 1 uur per medewerker (gesprek) 1 uur per Medewerker (voorbereiding op gesprek) Pedagogisch beleidsmedewerker Pedagogisch medewerkster.


Juni: Individueel functioneringsgesprek: In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar besproken ook naar aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar de ontwikkeling. 1 uur per medewerkster (voorbereiding op gesprek) Pedagogisch beleidsmedewerkster.


Oktober: Groepsniveau pedagogische kwaliteit meten: In het centraal overleg in oktober wordt gezamenlijk gereflecteerd op de pedagogische kwaliteit op groepsniveau. Per groep worden jaarlijks instrumenten ingezet om de kwaliteit van de groep objectief te kunnen meten. 2 uur voor alle medewerkers.


December: Individueel beoordelingsgesprek: Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft. ½ uur per medewerker ½ uur voorbereiding Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch medewerker.


Voor meer informatie hierover lees ons pedagogisch beleidsplan onder het kopje 'beleid'.

Woensdag 15 januari: Mooi krantenartikel in de Groenlose Gids!

Donderdag 9 januari: De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan!


Tijdens de Nationale Voorleesdagen, die landelijk starten met Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 22 januari 2020, leest iedereen voor uit Het Prentenboek van het Jaar, Moppereend (Lemniscaat).


Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en een regenboog. Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde aan.


Ook bij Tante Tuit doen wij mee aan de voorleesdagen, iedere dag zullen wij aandacht besteden aan het prentenboek, door middel van voorlezen en het bedenken activiteiten.

Woensdag 1 januari: Happy New Year!Een nieuw jaar…Wij wensen jullie allemaal een fijn, gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol, plezierig, goed, leuk, spannend, smaakvol, spetterend, blij en een prachtig nieuwjaar toe...2020…

24 december 2019: Fijne Kerstdagen!


Vandaag een heerlijke en gezellige kerstbrunch samen gehad!


We zingen liedjes bij de kerstboom en smullen van de heerlijke broodjes!
"Kling, klokje, klingelingeling, kling, klokje, kling. Kerstmis is gekomen, kaarsjes in de bomen, laat ons alle mensen geluk en vrede wensen"!

2 december 2019: Sinterklaas weer in het land!


Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje! We zingen, we lezen sinterklaas boeken voor, knutselen een grote stoomboot, bakken pepernoten en nog veel meer.... Volop leuke Sinterklaas activiteiten!

31 oktober 2019: Première filmpje Tante Tuit


Nee, geen film van ome Willem maar een film voor onze locatie Tante Tuit!


In opdracht van ons heeft Edrone een leuk informatief filmpje gemaakt voor potentiële nieuwe klanten. Deze film komt op onze website en kan op beurzen en andere evenementen worden gebruikt om promotie te maken voor onze locatie in Eibergen.


Bij de filmopnames is gebruik gemaakt van een echte drone zodat je ook kunt zien hoe Tante Tuit er vanuit de lucht uit ziet. Bij de opnames hadden we gelukkig mooi weer want dan ziet alles er toch net iets vrolijker uit!


Woensdag 6 november houden we de première!

28 oktober 2019: Hieperdepiep Hoera!


Onze Maud is jarig! Feest op tante tuit!


Hé Kanjer!


Dit is je verjaardag..
Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij..
Want de jarige ben jij..


Daarom zijn we zo blij en zingen wij:
'Hiep Hiep Hoera!'


Hé Kanjer,


Dit is je verjaardag...
Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij...
Met een welgemene wens voor een heel bijzonder mens..
En krijg jij je eigen liedje van ons..


Van harte gefeliciteerd Maud!
Fijne verjaardag!


Veel liefs team Tante Tuit!

16 oktober 2019: Samenwerking LO en CO en Tante Tuit


Yes! Een supertoffe samenwerking tussen Sjoukje Geelink, fotograaf onder de naam LO en CO fotografie en tante Tuit en juffrouw Bellefleur. Schrijf jij jullie kind(eren) in dan ontvang jij een tegoedbon van €50,- van LOenCO fotografie voor een fotoshoot naar keuze* (m.u.v. minishoots). En geloof ons, dit wil jij! Sjoukje staat voor less is more, puur, lichte maar warme kleuren. Rust en eenvoud. Zij ontvangt haar klanten thuis in de “thuis-studio” of op locatie, dit kan op een buitenlocatie of bij jullie thuis zijn. Neem alvast een kijkje op haar website: www.loenco.nl

13 oktober 2019: Tante Tuit op zwangerschapsbeurs in Eibergen


Weten waar je moet zijn als je hulp nodig hebt en er ook een gezicht bij hebben. Dat is het doel van de zwanger- en ouderschapsbeurs die zondag 13 oktober in het Muldershuis in Eibergen werd gehouden. Tante Tuit was één van de standhouders met Maud en Kim als vertegenwoordigers.


Een dergelijke beurs was en is er nog niet in het oosten des lands. Mogelijk verklaart dat de grote belangstelling van standhouders. Er deden er dit jaar bijna twee keer zo veel mee als de vorige keer De beurs is met name voor kleine regionale ondernemers, zoals Tante Tuit.


Behalve stands is er dit jaar ook een programma met activiteiten en lezingen. De beurs is Kim en Maud goed bevallen. Behalve de strategische plek bij de ingang, zorgde ook een grote banner bij de ingang dat mensen letterlijk niet om ons heen konden. Door mensen ook actief aan te spreken, volgden er talrijke kennismakingsgesprekken waaruit ook afspraken voor rondleidingen volgden.

7 augustus 2019: Mentoring op Tante Tuit


Alle kinderen op tante tuit hebben een eigen mentor. Omdat wij heel kleinschalig zijn, is dit Maud of Denise. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerksters om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Invulling geven aan het mentorschap is veel meer dan een kind toewijzen aan een beroepskracht omwille één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren met opvoeders.


Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van een kind begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op tante tuit!


Op Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen ouders zien wie de mentor is van hun kind(eren).

1 augustus 2019: Hieperdepiep Hoera!


Onze Denise is jarig! Feest op tante tuit!


Hé Kanjer!


Dit is je verjaardag..
Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij..
Want de jarige ben jij..


Daarom zijn we zo blij en zingen wij:
'Hiep Hiep Hoera!'


Hé Kanjer,


Dit is je verjaardag...
Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij...
Met een welgemene wens voor een heel bijzonder mens..
En krijg jij je eigen liedje van ons..


Van harte gefeliciteerd Denise!
Fijne verjaardag!


Veel liefs team Tante Tuit!

29 juli 2019: Gevelbord Tante Tuit!


Een bescheiden naambord langs de stoep en een vlag met naamlogo aan de luifel gaven al enige tijd onze aanwezigheid op de Kruiskamplaan 1a aan. Maar sinds kort wordt ook de gevel versierd met ons herkenbare naamlogo. De parkeerplaatsen voor ons pand zijn sinds kort ook voorzien met logobordjes, zodat ook hier geen misverstanden kunnen ontstaan. Klusjesman Benny dankjewel voor het vakwerk en dat je altijd voor ons klaar staat!

25 juli 2019: Vandaag zijn de winnaars van onze zwangerschapsactie bekend gemaakt!


Volg ons op Facebook en Instagram! De winnaars zijn bekend gemaakt via onze Facebook- en Instagram pagina!

11 juli 2019: Kom op bezoek bij Tante Tuit!
Vraag gerust een vrijblijvende rondleiding aan om de sfeer te proeven en voor meer informatie! Stuur een mailtje naar info@tantetuit.nl of bel 06-42608620! #weeswelkom

4 juli 2019: Zomerse sferen bij Tante Tuit in Eibergen!

20 juni 2019: Onze nieuwe wasbak in de toiletruimte voor de peuters is klaar!

17 juni 2019: Wauw, wat was het een geslaagde officiële opening!

5 juni 2019: Officiële opening Tante Tuit

22 mei 2019: Gastcollege mét werkbezoek bij Tante Tuit
Op woensdag 22 mei werd er een interessant gastcollege gegeven door dr. Ine van Liempd op kinderdagverblijf tante tuit in Eibergen. Een kleine dertig professionals van verschillende organisaties uit de kinderopvang branche waren op uitnodiging van dit nieuwe kinderdagverblijf naar Eibergen gekomen om Van Liempd te horen spreken over haar promotie-onderzoek, waarin zij bestudeert hoe de inrichting van de ruimte van een kinderdagverblijf het spel en dus ontwikkeling van jonge kinderen kan beïnvloeden. Zij concludeert in haar betoog dat de manier waarop de speelruimte is ingericht veel invloed heeft op de manier waarop kinderen samen, alleen of naast elkaar spelen. Ook beïnvloeden de indeling van de ruimte en de materialen die aangeboden worden de manier waarop kinderen de ruimte gebruiken en onderzoeken.


Na deze lezing kregen de deelnemers een rondleiding door tante tuit als voorbeeld van hoe kleinschaligheid en hoge kwaliteit hand in hand kunnen gaan en hoe de aanbevelingen uit het promotie-onderzoek van dr. Ine Van Liempd in de praktijk gebracht kunnen worden.

30 april 2019: Onze tuin is klaar om heerlijk buiten te kunnen eten en onze moestuin groeit en bloeit volop! #natuurbeleving #buitenleven

19 april 2019: Certificaat 'Werken met baby's'

Hoera, onze Denise heeft succesvol het certificaat
'Werken met baby's van het NJI behaald!


Gefeliciteerd Denise!

Woensdag 3 april 2019: We staan in de krant, Berkelland Nieuws!

Sfeerimpressie foto's

Zaterdag 16 maart 2019: De vloeren worden vandaag gelegd!

Zaterdag 9 maart: Het shoppen en inrichten is begonnen!
We zijn bijna klaar voor de open dagen >> vrijdag 29 en zaterdag 30 maart van 10.00 - 14.00 uur! Neem alvast een kijkje van de sfeer in onze huiselijke leeromgeving!

Dinsdag 5 maart: Open dagen!
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart aanstaande hebben wij bij Tante Tuit open dagen! Heb je interesse om in de (nabije) toekomst van onze opvang gebruik te maken dan is dit een mooie gelegenheid om een eerste indruk te krijgen. Ook ons vaste team van pedagogisch medewerksters zijn deze dag op locatie aanwezig! Noteer alvast in jullie agenda: 29 en 30 maart van 10.00 - 14.00 uur! Kun je één van deze dagen niet en zou je toch graag een kijkje willen nemen dan kan dit natuurlijk ook. Stuur een mail naar info@tantetuit.nl dan maken we een afspraak!

Maandag 4 maart: Uit ervaring weten wij dat kinderen buiten het liefst in de zandbak spelen. Daarom neemt de zandbak in de speeltuin van tante tuit een belangrijke plaats in. We hebben gekozen voor een groot formaat met een rand waarop ook nog lekker gezeten kan worden. Twee grote Moerbeibomen in dakvorm zorgen voor de schaduw boven de zandbak.

Dinsdag 19 februari: We zijn begonnen met onze (speel)tuin!
Biljoen Groen is begonnen met de aanleg van onze (speel)tuin!

Dinsdag 6 februari: Vacature Pedagogisch Medewerker / Assistent Leidinggevende

Ben jij die enthousiaste, opvoedkundig professional? Heb je grote affiniteit met kleinschaligheid? Ben je ook nog eens sterk en spontaan, kun je goed samenwerken en ambitie om door te groeien naar leidinggevende functie?


Dan zoeken we jou, echt!


Functie-eisen
Je bent minimaal 4 dagen in de week beschikbaar;


Je hebt een diploma van een kindgerichte MBO niveau 4 of
Hbo-opleiding conform de eisen van de cao kinderopvang;


Je beschikt over goede sociale en
communicatieve vaardigheden;


Ambitie om door te groeien naar de
functie assistent-leidinggevende;


Je hebt oog voor ieder kind en handelt
altijd vanuit openheid en respect;


Je brengt je eigen kwaliteiten mee.
We zoeken altijd naar divers talent!


Bedrijfsprofiel
Tante tuit is een gezellig kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Wij hebben een duidelijke pedagogische visie, waarmee we kinderen stimuleren zich spelenderwijs te ontwikkelen. Als organisatie zijn we leergierig, gedreven en gaan we voor de beste kwaliteit. Onze werksfeer is informeel;


Contactinformatie
Voor aanvullende informatie kun je bellen met Kim Kroekenstoel, vestigingsmanager, bereikbaar via telefoonnummer 06-42608620.

Maandag 4 februari: Aannemer Penterman goed op dreef


Dankzij het koude vriesweer buiten konden de mannen van aannemersbedrijf Penterman uit Eibergen veel werk binnen verzetten. Het sloopwerk is al achter de rug en ook de installateur is begonnen met de werkzaamheden. Alles verloopt nog op rolletjes en we liggen nog prima op schema.

Maandag 21 januari: Wij maken gebruik van Bitcare


Op ieder moment van de dag kun je met de Bitcare app precies zien hoe goed jouw kind het heeft op het kinderdagverblijf. Zorgeloos werken en weten dat jouw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!


Met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten en foto’s met je gedeeld. Ook kun je heel gemakkelijk chatten met leidsters op de groep. Verlof, verzuim, ruil- en extra dagen zijn eenvoudig aan te vragen. Super handig!


Met Bitcare blijf je altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van je kind. Zo hoef je niets te missen. In het ouderportaal heb je direct inzicht in het contract, de planning, documenten en facturen van je kind. Ook vind je hier het digitale dagboekje, waarin je precies het verloop van de dag met alle activiteiten en foto’s kan inzien.

Vrijdag 18 januari: Buiten slapen en natuurbeleving


Op tante tuit slapen dagelijks kinderen buiten in de gecertificeerde buitenbedjes van Lutje Potje. In Scandinavische landen weten ze het al heel lang: Buiten slapen is gezond!


Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook hebben kinderen die buiten slapen minder last van verkoudheid. Dit omdat de luchtkwaliteit buiten beter is dan binnen. Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer.


Voordelen voor baby’s die buiten slapen:
Slapen langer, slapen ’s nachts ook beter binnen, zijn minder vaak ziek, worden met een beter humeur wakker, gezonde buitenlucht, vitamine D door veel zonlicht!

Vrijdag 11 januari:

Op 29 januari aanstaande zal Biljoen Groen beginnen met de aanleg van de (speel)tuin van tante tuit. Het ontwerp is mede in goed overleg met de buren tot stand gekomen en dat geeft een fijn gevoel!

Donderdag 3 januari: Coming soon Tante Tuit kinderdagverblijf bord aan de weg!

Woensdag 2 januari: Babyspecialist!
Vanaf 2019 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. Dit is één van de eisen uit de Wet IKK. Om de kwaliteit van baby-opvang te verhogen, moet de kennis over baby's van pedagogisch medewerksters die met deze doelgroep werken, verbeteren. Baby's vragen om een andere benadering dan dreumessen, peuters en schoolgaande kinderen. Hoe gaan wij bij tante tuit deze kwaliteitsslag vorm geven?


Onze vestigingsmanager Kim Kroekenstoel heeft op dinsdag 11 september 2018 een speciale opleiding gevolgd in Utrecht om pedagogisch medewerksters een training te kunnen geven.


Wat komt in deze training onder andere aan bod?


 • hersenontwikkeling van baby’s: hoe leren baby’s en hoe kun je de ontwikkeling van baby’s
  stimuleren?
 • wat zijn de mijlpalen in de ontwikkeling
 • speciale aandacht voor de fysieke ontwikkeling en wat baby’s nodig hebben hierin
 • zelfreflectie in het werken met baby’s
 • respectvol omgaan met baby’s: van verzorgen tot dragen, slaapritmes
 • het ontwikkelen van baby-activiteiten; spel- en ontwikkelingsmaterialen


En nog veel meer baby specifieke zaken! De training is verplicht voor alle medewerksters van tante tuit!

Dinsdag 1 januari: Happy New Year!
Wij wensen jullie allemaal een fijn, gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol, plezierig, goed, leuk, spannend, smaakvol, spetterend, blij en een prachtig nieuwjaar toe!

Woensdag 18 december: Nieuwe tekening!

Maandag 17 december: Vandaag is ons naambordje in de tuin geplaatst door Mull2Media in Doetinchem!

Vrijdag 7 december: Vandaag de tuinplannen besproken met Fabian Hendriks van Biljoen Groen uit Velp. Ons kinderdagverblijf in Eibergen krijgt een mooie ruime tuin met een grote zandbak, een mooi grasveld en een gezellige patio en twee grote terrassen. De mannen van Biljoen beginnen begin januari aan deze klus en zullen voor eind van deze maand klaar zijn. Ook de buren zijn blij met onze tuinplannen, waardoor ze weer een uitzicht naar 'rechts'krijgen en minder last van bladeren in de herfst. De tuin krijgt een veilig, strak hekwerk van mooie stalen matten.

Vrijdag 30 november: Op zaterdag 1 december hebben wij de sleutel van het pand in ontvangst genomen. Wij denken ongeveer 4 maanden nodig te hebben voor de verbouwingen en de inrichting van dit gebouw. Ook de tuin zal in januari stevig worden aangepakt door Biljoen Groen uit Velp. Behalve een stevig hekwerk zullen er ook twee terrassen, een grote zandbak, een boomhut en een overkapping worden geplaatst. Een veilige maar ook uitdagende speelplek voor de kinderen. In maart 2019 zullen wij op de laatste twee zaterdagen 'open dagen' organiseren voor belangstellenden. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze site. Ook is het mogelijk om alvast een afspraak te maken voor een vrijblijvende rondleiding!